Prisijaukinti

08/04/2020

Svarbu pagauti save. Prisijaukinti. Kuždėti.
Kitu atveju, tiesiog nebežinai tos laukiamos meilės skonio, gaivaus lietaus švelnumo, įkinkytos nedrąsos jėgos, gero vyno skonio. Neatskiri tikrojo supančio mėšlo, nuo sugalvoto. Nebeskaitai eilių.
Prisijaukinti svarbu. Kad ir pasaulio pakrašty.